כירולוגיה קריאה בכף – יד

עליונה
כירולוגיה – כירו – פירושו: יד ביונית ו – לוגיה – פירושו: תורה

האדם הנו אחד מיצירות הפאר המתוחכמות והמופלאות ביותר אשר בו למעשה משתקפת הבריאה כולה , האדם בנוי מכול מרכיבי היקום, אשר את חלקם אפשר לזהות וממרכיבים שעדיין לא זוהו ולא נחקרו ולא הובנו בשלב זה , היא אנרגיית החיים הגלומה בחי בצומח והמשפיע על גופו הפיזי ונפשו של האדם.

בורא עולם , דאג לשרטט מפות מדויקות להפליא וסימנים שונים בגוף האדם כדוגמת יצרן היוצר מוצר כל שהוא ודואג לצייד את מוצרו זה בפרוספקטים מתאימים , כדי לדעת ולהבין את מהות המוצר את תפקודו , את ייעודו וכן וכן את הידע הדרוש כדי לתחזק אותו ולתפעל אתו טוב יותר ובצורה האופטימלית

כיום מתמחה תורת ניתוח כף היד באבחונים רפואיים // פסיכולוגים לפי ניתותחתונהח כל התורות בשילוב אופן הניתוח בבסיסו הוא לוגי ולאחר מכן ניתן לבסמו בתוספת אינטואיציה

כמו בכל תורה אחרת הכירולוגיה ידעה היטב להשתלב עם המודרניזציה והתאימה את עצמה להווה, התחברה עם בעלי מקצוע הזקוקים לה כרופאים , פסיכולוגים , יועצים , מטפלים , מאבחנים
וחובבנים , ולכן נעשתה פופולרית ואהודה

Call Now Button